Geschiedenis

De openbare basisschool 't Koppel is de enige openbare basisschool in Nieuw-Weerdinge.

In het dorp staat ook nog een protestants christelijke basisschool. In het verleden was er sprake van veel meer scholen. De ontwikkeling van het onderwijs heeft een duidelijke relatie met de ontwikkeling van het dorp Nieuw-Weerdinge. Naarmate de ontginning van het veen, begonnen vanuit Ter-Apel voortschreed, kwamen er scholen bij. In 1881 werd de eerste openbare school, ols Nieuw-Weerdinge 1, gesticht. Deze houten school stond ongeveer een kilometer van de grens met Ter-Apel. Daarna kwamen er nog drie openbare lagere scholen bij. De laatste openbare school werd in 1912 in Siepelveen gebouwd. Deze werd, heel toepasselijk, ols Nieuw-Weerdinge 4 genoemd.

Na de Tweede Wereldoorlog werden er een aantal kleuterscholen gesticht. In 1955 telde Nieuw-Weerdinge vier openbare lagere basisscholen, een kleuterschool, een neutrale kleuterschool en een ongesubsidieerde kleuterschool. De laatste kleuterschool (Siepelveen) werd in stand gehouden met opbrengsten van allerlei acties. Tot 1973 veranderde er in het scholenbestand niets. Daarna zijn er door de daling van de leerlingenaantallen en door rijksmaatregelen (in 1985-samenvoeging kleuter- en lager onderwijs) scholen gesloten of samengevoegd. Deze ontwikkelingen deden zich ook voor in het bijzonder onderwijs.

In augustus 1992 fuseerden beide toen nog aanwezige openbare basisscholen van Nieuw-Weerdinge, de obs. De Stiep (voorheen ols 2) en obs. De Springplank(voorheen ols 3). De gefuseerde school kreeg de toepasselijke naam 't Koppel. Omdat tijdens de fusiebesprekingen duidelijk werd dat er locatieafdelingen in stand werden gehouden, werd besloten de oorspronkelijke schoolnamen als locatienamen te gebruiken.

De beide afdelingen zijn in februari 2003 ondergebracht in een volledig nieuw schoolgebouw aan het Gedempte Achterdiep 9, en praten we dus niet meer over afdelingen. Door deze volledige samenvoeging van het openbaar onderwijs in Nieuw-Weerdinge, is de symboliek van onze naam allen maar sterker geworden: vgl. officiële opening op 28 mei 2003.

© 2024 Onderwijs Opvang Emmen - alle rechten voorbehouden