Onze visie

Visie 

Op onze school voelen de kinderen zich gezien en gehoord. Dit doen we door in een veilige, voorspelbare en gestructureerde leeromgeving de kinderen medeverantwoordelijk te maken voor het  leerproces. In een rijke taalomgeving krijgen de kinderen eigentijds onderwijs waarbij we een actieve en onderzoekende houding stimuleren. We sluiten aan bij de onderwijsbehoeften van de leerlingen en werken vanuit een betekenisvolle context.  Daarbij willen we de kinderen in aanraking brengen met gezonde voeding, cultuur en muziek. Vanzelfsprekend hebben we hierbij oog voor de ontwikkelingen in de wereld.  

© 2024 Onderwijs Opvang Emmen - alle rechten voorbehouden