Schoolgids

De schoolgids is een document waarin informatie staat over alles wat er gebeurt op onze school.
Uit de schoolgids kunt u het volgende opmaken: 

  • De werkwijze van onze school
  • Hoe onze school functioneert
  • De doelstellingen van onze school
  • Hoe die gerealiseerd worden
  • De zorg voor ‘onze’ kinderen in het bijzonder
 
In deze schoolgids willen we u graag een beeld van onze school geven. We vinden het belangrijk dat de kinderen zich prettig voelen, dat de ouders zich bij de school betrokken voelen, dat de leerkrachten zich volledig inzetten en dat de voorzieningen zo optimaal mogelijk zijn.
“Het tot zijn recht komen van een ieder”, vinden we hierbij van groot belang. Geen kind is gelijk en dat geldt ook voor leerkrachten. We aanvaarden die verschillen en dragen zorg voor een prettige adaptieve leer- en werkomgeving.

Via deze link   kunt u de schoolgids van obs 't Koppel downloaden 

© 2024 Onderwijs Opvang Emmen - alle rechten voorbehouden