Schoolmaatschappelijk werk

In de Monden en dus ook voor onze school is een schoolmaatschappelijk werker en preventief jeugdwerker beschikbaar. De schoolmaatschappelijk werker biedt verschillende scholen, waaronder obs ‘t Koppel, ondersteuning. Als uw kind net iets extra’s nodig heeft op sociaal gebied kan er een aanvraag gedaan worden voor het schoolmaatschappelijk werk. Dit kan bijvoorbeeld als uw kind niet lekker in zijn vel zit (snel huilt, boze buien, slecht slaapt, etc.), het lastig vindt om voor zichzelf op te komen, in een echtscheidingssituatie zit, zich gepest voelt, leerprestaties achteruitgaan, etc. Een aanmelding bij het schoolmaatschappelijk werk is vrijblijvend. De schoolmaatschappelijk werker kan met u en de groepsleerkracht meedenken in wat uw kind kan helpen om zich weer happy te voelen.

Daarnaast kan vanuit de functie van preventief jeugdwerker ondersteuning aan ouders worden geboden bij het opgroeien en opvoeden. Wanneer u als ouder een vraag of zorgen heeft over de ontwikkeling van uw kind kan de jeugdwerker met u meedenken. Dit kan bijvoorbeeld gaan over het gedrag van uw kind, opvoedsituaties of individuele vragen over uw kind. De jeugdwerker kan met u mee denken in hoe uw kind overal aan mee kan doen, door bijvoorbeeld ondersteunende (financiële) middelen aan te vragen zodat uw kind bij een sportclub, vereniging, zwemles, etc. kan. 

Ook wordt er ondersteuning geboden in groepsverband; sociale vaardigheidstrainingen 10 – 12 jaar. !JES het Brugproject, een groep voor kinderen en hun ouders in echtscheiding situaties. De Blinkers, een groep voor kinderen die even iets extra’s nodig hebben.

Wanneer u een vraag heeft of als u denkt “hé zou dat iets voor mij of voor mijn kind zijn?” dan kunt u altijd contact opnemen, dit kan via, 06-52 04 78 42.
Elke vraag, vraagt om een antwoord en soms kan het prettig zijn als iemand even meedenkt! Ondersteuning vanuit het schoolmaatschappelijk werk en preventief jeugdwerk is geheel vrijblijvend en gratis.

© 2021 Openbaar Onderwijs Emmen - alle rechten voorbehouden