Onze missie

Waar de school voor staat
Onze Missie
Onze missie is gestructureerd, eigentijds onderwijs geven, waarbij de leerlijnen en leerdoelen bij ieder bekend zijn en aansluiten bij de behoeftes van het individuele kind. Talenten worden ontdekt en verder ontwikkeld, natuurlijke nieuwsgierigheid blijft behouden en wordt gestimuleerd en we blijven openstaan voor en anticiperen op ontwikkelingen in de wereld.
 

© 2023 Openbaar Onderwijs Emmen - alle rechten voorbehouden