Onze missie

Waar de school voor staat
Onze Missie

We willen onze visie bereiken door: 

  1. Duidelijke structuur binnen de lessen. Dit vraagt een goed en consequent klassenmanagement, waarbij iedere leerling genoeg uitgedaagd wordt en de aandacht krijgt die het verdient.  
  2. Een goede samenwerking tussen schoolleiding, leerkrachten, kinderen en ouders. Dit vormt de basis voor een goed en veilig schoolklimaat, waarvoor we samen verantwoordelijk zijn. We optimaliseren dit door de veelvuldige inzet van Social Schools en het betrekken van de ouders bij allerlei activiteiten van de school. 
  3. Respectvol met elkaar om te gaan. Hierbij gebruiken we een methode voor sociaal-emotioneel leren en maken we leerlingen, leerkrachten en ouders medeverantwoordelijk voor taken binnen de klas en de school. 
  4. Kinderen leren om samen te werken, conflicten op een juiste manier op te lossen en effectief te communiceren. 
  5. Werken met gevarieerde, coöperatieve werkvormen tijdens verschillende vakgebieden. We bieden bewegend leren aan. Op deze manier vergroten wij de betrokkenheid en het eigenaarschap van elke leerling. De kinderen leren hierbij van en met elkaar waarbij de leerkracht begeleider is tijdens dit proces.  
  6. Oog te hebben voor de wereld om ons heen en de bereidheid uitgedaagd te worden en de wereld te ontdekken. Dit doen we door veel culturele activiteiten te organiseren. 
  7. Ontwikkeling van digitale vaardigheden en het begrijpen van online veiligheid, ethiek en privacy. 

© 2024 Onderwijs Opvang Emmen - alle rechten voorbehouden