Nieuwe ouders

Nieuwe ouders heten we van harte welkom!

Om een goede indruk te krijgen is het belangrijk om een school te bezoeken. Verhalen van de school zelf en verhalen van anderen zorgen voor een eerste beeld. Veel belangrijker om een goede schoolkeuze te kunnen maken, is uw eigen idee, indruk en gevoel. Dit kunt u alleen maar krijgen als u bij ons binnen bent geweest, zelf heeft rondgekeken en de sfeer heeft kunnen proeven.

Zodra een kind vier jaar is, mag het naar school. Het is gebruikelijk dat nieuwe ouders een afspraak maken met de locatiedirecteur.
In dit gesprek geeft de locatiedirecteur informatie over de school en hebben de ouders de gelegenheid om vragen te stellen.
Het eerste bezoek aan de school wordt afgesloten met een rondleiding door de school en zo mogelijk een kennismaking met de toekomstige leerkracht(en) van de leerling(en).
Tijdens een intakegesprek wordt het inschrijfformulier ingevuld en door de ouder(s) ondertekend. Voordat een kind vier is, mag het alvast op bezoek komen. In overleg wordt dan een afspraak gemaakt over de dagen waarop het kind komt kennismaken.
 

© 2024 Onderwijs Opvang Emmen - alle rechten voorbehouden