Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat bij ons uit ouders en leerkrachten.
De locatiedirecteur is adviserend lid.
De ouders en leerkrachten hebben via deze raad invloed op het beleid dat door het bestuur van Stichting Openbaar Onderwijs Emmen wordt bepaald.
Eén MR-lid is afgevaardigd naar de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) waarin alle scholen van Openbaar Onderwijs Emmen zijn vertegenwoordigd.
Vergaderingen van de MR zijn openbaar. De raad heeft instemmings- en adviesrecht. (Zoals vastgelegd in de wet medezeggenschap).
Als er vacatures zijn in de raad, kan iedere ouder zich daarvoor kandidaat stellen. De verkiezing vindt plaats volgens een vastgestelde procedure.

 

© 2024 Onderwijs Opvang Emmen - alle rechten voorbehouden